Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας!

Included page "clone:perpatwmeasfaleia" does not exist (create it now)
15879%2C.jpg


Το τρέχον διαδικτυακό περιβάλλον επιμελήθηκαν φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το σεμινάριο Γ03Σ06 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Διαδικτυακό Περιβάλλον» με επόπτη τον δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η βιωματική προσέγγιση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Θεωρήσαμε, λοιπόν, αναγκαία την ενημέρωση των παιδιών για τις βασικές σημάνσεις των δρόμων, την κατάλληλη χρήση των πεζοδρομίων και των διαβάσεων. Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄Δημοτικού (8 χρονών) και συνδέεται με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος («Κυκλοφορούμε με ασφάλεια»).

%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.png
%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%202.png
%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%203.png
%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF%204.png

Πατήστε εδώ για να συνεχίσετε


Pages

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License