Ενεργοποίησηtroxaio-500-1.jpg
  1. Ποιο αυτοκίνητο παραβίασε το σήμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας;
  2. Τι παράβαση έγινε;
  3. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάθε οδηγός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια οδήγησης;
  4. Πώς μπορεί να βοηθήσει έναν οδηγό αυτοκινήτου η καλή γνώση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.);

Πατήστε εδώ για να καταγράψετε τις απαντήσεις σας.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στις διδακτικές ενέργειες.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License