Δημιουργοί

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τους φοιτητές: Ιερομνήμων Αργυρώ (7084), Παπαποστόλου Στάθη (7159) και Τούρλου Στυλιανή (7196) στo πλαίσιo του μαθήματος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη, Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License