Διαδικασίες
Παιδιά, δείτε προσεκτικά το ακόλουθο βίντεο και μετά συνεχίστε κάνοντας τις δραστηριότητες της ομάδας σας.

Mickey_Mouse.png

Ομάδα Μίκυ

mineee.jpg

Ομάδα Μίνι

donald.png

Ομάδα Ντόναλντ

daisy.jpg

Ομάδα Νταίζη

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License