Νταίζη

das.jpg


Η δική μας ομάδα θα ξεκινήσει βλέποντας το παρακάτω βίντεο για τους φωτεινούς σηματοδότες:



Δραστηριότητα 1η

Η ομάδα μας θα ηχογραφήσει το τραγούδι που έμαθε για τα φανάρια στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δραστηριότητα 2η

Ας εμπεδώσουμε όσα μάθαμε με το Παιχνίδι


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη συλλογιστική ανάδραση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License